13_12_14_VH TCV JINDŘICHŮV HRADEC

23.03.2014 21:00

USNESENÍ

z jednání Valné hromady TCV J. Hradec

 

 

 

Valná hromada (dále jen VH) TCV Jindřichův Hradec, konaná dne 14. 12. 2013

v J. Hradci od 15:00 do 16:00

 

 

 

1.      Konstatovala

a)      Že byla svolána v souladu se Stanovami TCV J. Hradec, proběhla řádně, v souladu se Stanovami TCV J. Hradec a její závěry jsou právoplatné.

 

2.      Schválila:

a)      Jednací řád  VH

b)      Pracovní předsednictvo ve složení (b.t.) Josef Hrdlička, Jan Vaněk, Jiří Dvořák. Předsedajícím VH: Jan Vaněk

c)      Mandátovou a návrhovou komisi ve složení (b.t.) Aleš Papáček, Lucie Tischlerová, Irena Borčinová a vzala na vědomí, že předsedou komise byl zvolen Aleš Papáček

 

3.      Vzala na vědomí:

- zprávu o činnosti TCV v roce 2013

- zprávu o hospodaření

-

- termínovou listinu závodů na rok 2014

- návrh rozpočtu na 2014

 

 

4.      Odsouhlasila:

 Výši členských příspěvků na rok 2014, a to pololetně:

- základní  čl. příspěvek  -                                       –   500,-Kč

- nejmenší děti (trénink 2x bazén + 1x tělocvična)     –   2500,-Kč

- dospělí, zaměstnaní s vlastním příjmem                  –  3500,-Kč

- ostatní                                                                 –  3000,-Kč                     

 

Splatnost čl příspěvků  -            I.pololetí   -  do konce 01/2014

                                               II.pololetí  -  do konce 09/2014

 

V Jindřichově Hradci, 14. 12. 2013

 

 

 

Za správnost: (b.t.) návrhová komise  v.r.