14_12_06_VH TCV JINDŘICHŮV HRADEC

10.12.2014 23:14

USNESENÍ

z jednání Valné hromady TCV J. Hradec

 

 

 

Valná hromada (dále jen VH) TCV Jindřichův Hradec, konaná dne 6. 12. 2014

v J. Hradci od 15:00 do 16:00

 

 

 

1.      Konstatovala

a)      Že byla svolána v souladu se Stanovami TCV J. Hradec, proběhla řádně, v souladu se Stanovami TCV J. Hradec a její závěry jsou právoplatné.

 

2.      Schválila:

a)      Jednací řád  VH

b)      Pracovní předsednictvo ve složení (b.t.),Aleš Papáček, Jan Vaněk, Jiří Dvořák. Předsedajícím VH: Jan Vaněk

c)      Mandátovou a návrhovou komisi ve složení (b.t.) Luděk Tischler, Lucie Tischlerová, Milan Rozporka a vzala na vědomí, že předsedou komise byl zvolen Luděk Tischler

 

3.      Vzala na vědomí:

- zprávu o činnosti TCV v roce 2014

- zprávu o hospodaření

- odstoupení Josefa Hrdličky a zrušení členství v TCV (dle vlastního vyjádření - bez    

   udání důvodu)

- odsouhlasení kooptace do VV – Lucie Tischlerová

- předběžnou termínovou listinu závodů na rok 2015

- návrh rozpočtu na 2015

 

 

4.      Odsouhlasila:

 Výši členských příspěvků na rok 2015, a to pololetně:

-  základní  čl. příspěvek (všichni bez využívání sportovišť)     –   500,-Kč

-  děti do věku 8let                                                             –  2500,-Kč

-  dospělí, zaměstnaní s vlastním příjmem                            –  3500,-Kč

-  všichni ostatní                                                                 –  3000,-Kč                     

 

Splatnost čl. příspěvků  -       I.pololetí   -  do konce 01/2015

                                          II.pololetí  -  do konce 09/2015        

 

 

V Jindřichově Hradci, 6. 12. 2014

 

 

 

Za správnost: (b.t.) návrhová komise  v.r.