SMĚRNICE č. 12.1

05.01.2012 18:31

 

SMĚRNICE č. 1.12

placení oddílových příspěvků v TCV Jindřichův Hradec,

1. pololetí r. 2012

Vedení klubu TCV JH schválilo výši oddílového příspěvku pro toto pololetí na částku 2 500,- Kč pro dítě, 3 000,- pro dospělé

 

1. Všichni aktivní členové TCV JH jsou povinni zaplatit oddílové příspěvky dle této směrnice.

 

2. Oddílové příspěvky se platí:

a) v hotovosti na bazéně, kde platba bude potvrzena příjmovým pokladním dokladem

b) bankovním převodem na číslo oddílového účtu 14639 251/0100

 

3. Oddílové příspěvky se platí do 15. 1. 2012 na druhé pololetí.

Po dohodě s vedením klubu, je možné upravit dohodnutý splátkový

kalendář.

Při nezaplacení příspěvků k uvedenému datu, nebude moci dítě ani dospělý dále pokračovat v tréninku až do doby uhrazení.

 

4. Z důvodu dlouhodobé nemoci (zlomenina, úraz…) se oddílové příspěvky převádí do dalšího pololetí tj. 500,-Kč/ měsíc

 

 

Jindřichův Hradec 3. 1. 2012

   za vedení klubu TCV JH

Jan Vaněk