SMĚRNICE č. 13.1

10.01.2013 17:12

 

SMĚRNICE č. 13.01

placení oddílových příspěvků v TCV Jindřichův Hradec,

1. pololetí r. 2013

Vedení klubu TCV JH schválilo výši oddílového příspěvku pro toto pololetí na částku 2 500,- Kč pro dítě v základním výcviku, 3 000,- pro ostatní děti, a 3500  pro dospělé
1. Všichni aktivní členové TCV JH jsou povinni zaplatit oddílové příspěvky dle této směrnice.
2. Oddílové příspěvky se platí:
a) v hotovosti na bazéně, kde platba bude potvrzena příjmovým pokladním dokladem
b) bankovním převodem na číslo oddílového účtu 14639 251/0100
 
3. Oddílové příspěvky se platí do 15. 1. 2012 na druhé pololetí.
 
Po dohodě s vedením klubu, je možné upravit dohodnutý splátkový kalendář.
Při nezaplacení příspěvků k uvedenému datu, nebude moci dítě ani dospělý dále pokračovat v tréninku až do doby uhrazení.
 
Jindřichův Hradec 10. 1. 2013
   za vedení klubu TCV JH
Jan Vaněk