SMĚRNICE č. 14.01

02.08.2014 19:03

SMĚRNICE č. 14.01

placení oddílových příspěvků v TCV Jindřichův Hradec,

1 a 2. pololetí r. 2014

Valná hromada  TCV JH schválila výši oddílového příspěvku na pololetí na částku 2 500,- Kč pro dítě v základním výcviku, 3 000,- pro ostatní děti a 3500  pro dospělé

1. Všichni členové TCV JH jsou povinni zaplatit oddílové příspěvky dle této směrnice.

2. Oddílové příspěvky se platí:

a) v hotovosti na tréninku, kde platba bude potvrzena příjmovým pokladním dokladem
b) bankovním převodem na číslo oddílového účtu 146 39 251/0100
 

3. Oddílové příspěvky se platí do 30. 9. 2014 na druhé pololetí 2014

 
Při nezaplacení příspěvků k uvedenému datu, nebude moci dítě ani dospělý dále pokračovat v tréninku až do doby uhrazení.
 
Jindřichův Hradec 1. 8. 2014
   za vedení klubu TCV JH
Jan Vaněk